Celebrate 50 Years
Office of Development

Linda L. Ruffolo

Linda L. Ruffolo
Executive Director of Development (Retired June 30, 2014)
260-481-6659
E-mail: ruffolo@ipfw.edu

Linda Ruffolo